Թուղթ յուխտն Կճաւայ, Վենետիկ, 1893

  Վերոնշեալ աշխատութիւնն է Նարեկացու թղթով հանդերձ։ Նիշքի աղբիւրն է Բոննի համալսարանի գրադարանի կայքը։