Մեկնութիւն Երգոց Երգոյն

Մեկնութիւն Երգոց Երգոյն Սողովմոնի, Վէնէտիկ, 1789

 Նարեկացին «Երգ երգոցի» մեկնութիւնը գրել է 977 թուականին՝ իշխան Գուրգէն Անձեւացու (990–1003-ին՝ Արծրունեաց թագաւոր) պատուէրով։ Դա այն տարին էր, երբ Նարեկացին կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուեց։ Այս մեկնութիւնը Նարեկացու հաւանաբար հէնց առաջին երկն է։

Նարեկացու մեկնութիւնը թարգմանուել է նաեւ անգլերէն։ Երկի անգլերէն թարգմանութեան հեղինակն է Ռոբերտա Էրվինը։ Այն հրատարակուել է 2008-ին։