Մատեան Ողբերգութեան. Կ. Պոլիս, 1864

  Մատեան ողբերգութեան. (վերջում՝ ինչպէս 1850 թ. հր.), Կ. Պոլիս, 1864