«Մաշտոց» ծիսամատեանում տեղ գտած աղօթքներ

  Ներկայացուող աղօթքներից յաջորդ երկուսը (ՂԱ եւ ԺԸ) այսպէս կոչուած «բժշկութեան» աղօթքներ են, որոնք տեղ են գտել «Մաշտոց» ծիսամատեանում եւ կարող են ընթերցուել հիւանդների համար։