«Կիպրիանոս» աղօթագրքում տեղ գտած աղօթքներ

  Ընտրանու աղօթքների երրորդ խումբը (ԻԸ, ՁԴ, ՁԹ, Ղ, ՂԵ) տեղ է գտել մեր Եկեղեցում լայն տարածում ունեցող «Կիպրիանոս» աղօթագրքում։