Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն, Վենետիկ, 1851

  Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, ցանկ աղօթից, բժշկ. աւետ.), Վենետիկ, 1851