Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն, Վէնէտիկ, 1844

  Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, բժշկ. աւետ.), Վէնէտիկ, 1844