Գրիգորի Նարեկայ Վանից վանականի Ողբերգութիւն, Վենետիկ, 1833

  Գրիգորի Նարեկայ Վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, բժշկ. աւետ.), Վենետիկ, 1833