Գիրք աղօթից. Կ. Պոլիս, 1789

  (վերջում՝ փոքրիկ բառարան), Կ. Պոլիս, 1789