Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1774

  Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1774