Գիրք աղօթից. Կ. Պոլիս, 1835

  (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1832 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1835