Գիրք-աղօթից. Կ. Պոլիս, 1832

  (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1826 թ. հր.-ում, նաեւ բառարան), Կ. Պոլիս, 1832