Գիրք աղօթից. Կ. Պոլիս, 1829

  (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1826 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1829