Գիրք աղօթից. Կ. Պոլիս, 1812

  (վերջում՝ բառարան, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1812