Գիրք աղօթից. Վէնէտիկ, 1807

  (վերջում՝ ցուցակ աղօթից, բժշկ. աւետ.), Վէնէտիկ, 1807