Երեք նամակի ու բամբակի հրաշքները

ԻԱ

Երկու վարդապետ կար Սիս քաղաքում: Նրանք լսեցին սուրբ Գրիգորի գործերի մասին, չափուկի (փոքր կողով - Թրգմ.) մէջ ջուր լցրին եւ ուղարկեցին Նարեկացուն: Իսկ սուրբ Գրիգորը ձեռքն առաւ գզած բամբակ եւ մէջը մի պէծ կրակ դրեց, մի արկղիկ լցրեց ջրով, բամբակը կրակով դրեց ջրի մէջ, բերանը փակեց եւ ուղարկեց վարդապետներին` երեք նամակով հանդերձ: Երբ մի նամակը բացեցին կարդացին, մեծ թէ փոքր դարձան սպիտակամօրուս: Երբ երկրորդ նամակը կարդացին, գարուն էր, եւ աշուն դարձաւ, աղբիւրներն ու գետերը ցամաքեցին, մեծ ու պստիկ սեւացան, նրանց երեսներն այլակերպուեցին: Ապա մեղայ եկան սուրբ վարդապետի նկատմամբ: Իսկ երբ կարդացին երրորդ նամակը, որ օրհնութիւն էր, բոլորի գոյնն ու կերպարանքը վերականգնուեցին: Երբ բացեցին արկղիկը, տեսան բամբակը, կրակն ու ջուրը միատեղ, եւ ոչ բամբակն էր այրուել, ոչ կրակը` հանգել ջրից: Զարհուրեցին, զարմացան եւ Աստծուն փառք տուեցին:

Սկզբնաղբիւր: ՄՄ ձեռ. թ. 9861, էջ 15բ-16ա:

Նախորդ | Հաջորդ