Աղաւնիների կենդանացում

Ե

Մի քանի յաչաղկոտներ չարախօսում են Նարեկացու մասին եպիսկոպոսների եւ իշխանների մօտ: Իշխաններն ու եպիսկոպոսները հաւաքուելով` ուզում են նրան դատի մատնել․ հրաւիրակներ են ուղարկում Գրիգորի մօտ, որ նրան առնեն դատարան տանեն: Նարեկացին հեզութեամբ ընդունում է եկողներին եւ ճանապարհ ընկնելուց առաջ հացի հրաւիրելով նրանց` առաջները դնում է երկու խորոված աղաւնի: Օրն ուրբաթ է լինում․ հրաւիրակները յիշեցնում են այդ մասին Նարեկացուն: Վերջինս ներողութիւն է խնդրում, որ մոռացել է, թէ օրը պաս է, եւ ասում է, որ հիւրերը հրաման տան աղաւնիներին թռչելու: Հիւրերն, իհարկէ, այդ չեն կարողանում անել: Ինքը` Նարեկացին, նրանց տեղ հրամայում է, եւ աղաւնիները կենդանանալով թեւ են առնում ու թռչում: Եկողները, իրենց աչքով տեսնելով Նարեկացու սրբութիւնը, սարսափում են, եւ ամբաստանութիւնը խափանւում է:

Սկզբնաղբիւր: Երուանդ Լալայեան, Վասպուրական (Ազգագրական հանդէս, ԻԶ գիրք, Թիֆլիս 1916, էջ 94):

«Աւանդապատում» ժողովածուում Նարեկացու մասին Զ եւ Է զրոյցները կրկնում են Ե զրոյցի բովանդակութիւնը:

Նախորդ | Հաջորդ