Նարեկացին կենդանացնում է եզին

Գ

Գրիգոր Նարեկացին Անանիա Նարեկացու քեռորդին էր եւ Խոսրովի որդին: Սա երբ եօթ տարեկան մանուկ էր, նրան աշակերտութեան տուին Մոկաց երկրի սուրբ Եղիշէ վարդապետին, ով Կոչողաց Սուրբ Աստուածածնի առաջնորդն էր: Գրիգորն օրըստօրէ առաջադիմում էր աստուածային իմաստութեան եւ առաքինութեան մէջ եւ մանկութիւնից ի վեր մեծամեծ հրաշքներ գործում: Սուրբ Եղիշէ վարդապետի միւս սարկաւագները մի օր գալիս են վարդապետի մօտ ու պատմում նրան թէ` մանուկ Գրիգորը հրաշքներ է գործում, եւ մենք ամէնքս զարմացած ենք:

Վարդապետը կամենում է փորձել նրան: Մի օր վանքի եզն ընկնում է քարից ու մեռնում: Եղիշէ վարդապետը Գրիգորին ասում է. «Գնա այսինչ տեղը, եզն այնտեղ է, վերցրու եւ ե՛կ»: Մանուկ Գրիգորը գնում է, տեսնում` եզը մեռած է: Աստուծոյ անունն է կանչում եզի վրայ, խաչակնքում վրան, եւ Աստուծոյ հրամանով եզը կենդանանում է: Գրիգորն այն վերցնում-բերում է վարդապետի մօտ:

Սկզբնաղբիւր: ՄՄ ձեռ. թ. 9861, էջ 3ա եւ 3բ:

Նախորդ | Հաջորդ