Աւանդազրոյցներ

  Սբ Գրիգոր Նարեկացու մասին միջնադարից ի վեր ժողովուրդը ստեղծել է աւանդազրոյցներ: 

  Ներկայացուող աւանդազրոյցների աղբիւրը Ա. Ղանալանեանի կազմած եւ 1969 թ.-ին լոյս տեսած «Աւանդապատում» ժողովածուն է: Վերջինում տեղ գտած այս զրոյցները, գրաբարով են, բարբառալեզու կամ արեւելահայերէն։ Զրոյցներին տրուել են նաեւ վերնագրեր զրոյցները հեշտութեամբ տարբերակելու եւ գտնելու համար: Իւրաքանչիւր զրոյցի վերջում նշուած է դրա` Ա. Ղանալանեանի ժողովածուում տեղ գտած բնագրի սկզբնաղբիւրը:

  Ինչպէս տեսնում եք ստորեւ բերուած մի շարք աւանդազրոյցներում, Նարեկացու մասին պատմւում է, թէ որոշ ժամանակ հովիւ է եղել։ Այս թեման, ինչպէս նաեւ ստորեւ բերուող աւանդազրոյցներից մի քանիսը գործածուած են Արտակ Աւդալեանի «Հովիւը (Գրիգոր Նարեկացի)» գեղարուեստական ֆիլմում (2012 թ.)։

 

 

Նկարը՝ Յարութիւն Աճեմեանի (Արիէլ) (1904-1965), «Տիրամայր Նարեկի»։
Աղբիւրը՝ www.agemianpaintings.com
Նկարի համար հիմք է ծառայել Գրիգոր Նարեկացուն
Տիրամօր երեւման մասին պատմող աւանդազրոյցը։

Հաջորդ