Հայերէն

Գրիգոր Նարեկացու գանձարանը

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՀԱՅԱԴԱՐԱՆ - Թատրոն 32

«Միջնադարի հանճարեղ սուրբը՝ Գրիգոր Նարեկացի»: Հ.Հարոյանի դասախոսությունը

«Դեպի տաճար» 19.03.2011

Նարեկացու լույսը` գիտության և արվեստի մեջ

Նարեկացու լույսը, պրոֆեսոր Հովհաննես Դավթյան

Նարեկացու լույսը, պրոֆեսոր Հովհաննես Դավթյան, 2 րդ մաս